Vesna Gerić: Položaj žene u marokanskom društvu u XXI veku kroz prizmu mlade generacije…
20.12.2019
MSUV / Galerija S, Dunavska 37, Novi Sad

„Mada su se zakoni o položaju žene u marokanskom društvu promenili u poslednjih nekoliko godina, stotinama godina ukorenjeni stereotipi još uvek preovlađuju, naročito u krajevima Maroka sa većinskim Berberskim stanovništvom, na jugu zemlje. Počev od sklapanja brakova, glasa žene danas u društvu, imovinskih nepisanih pravila na štetu žene, silovanja, zlostavljanja u porodici i van nje (fizičko, seksualno, verbalno), do položaja manjina (homoseksualaca, lezbejki, trans-seksualaca). Žene su ućutkivane, lišene prava i snose svu odgovornost za zlostavljanje.

Kroz prizmu studenata i studentkinja na univerzitetu ilustrovane su neke od ovih problema, i od strane mladića i od strane devojaka. Mada su studentkinje obrazovane, vrlo slobodnih pogleda na svet i društvo, spremne da diskutuju o problemima sa kojima su suočene i za promene ustoličenih stereotipa, van okvira kampusa imaju malo prava i osećaju se bespomoćnim.” (Vesna Gerić)

Predavanje je realizovano u okviru međunarodnog projekta „Risk Change“ podržanog od strane programa Evropske unije „Kreativna Evropa“, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Vesna Gerić je autorka digitalnih animacija UZORAK JEDNOG UNUTRAŠNJEG MIRA (2019), predstavljenih na izložbi, kojima istražuje život emigranta, proces putovanja i traženja unutrašnjeg mira, te nova iskustva i percepcije, kroz motiv beskrajnih predela pustinje Sahare – njene tišine i slobode.

More on:
https://msuv.org/2020/07/14/vesna-geric-%e2%94%82-predavanje-polozaj-zene-u-marokanskom-drustvu-u-xxi-veku-kroz-prizmu-mlade-generacije-na-univerzitetu-al-akhawayn-u-maroku/

Vesna Gerić, profesorka lingvistike i fonetike na katedri za Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, emigrira početkom devedesetih u Ameriku, gde se usmerava na dizajn i digitalnu umetnost. Magistrira na studijama dizajna/digitalnih medija u Denveru, Kolorado i počinje ponovo da predaje, prvo u Americi, a od 2016. godine u Maroku, na Univerzitetu al Akhawayn, predmete Fotografija i Umetnost i dizajn.