Oleg Kulik: Zlato runo (Golden Fleece)
delavnica / performans
ponedeljek, 22. 7. 2019, med 10. in 13. uro in 17. in 21. uro
KIBLA Portal, Valvasorjeva 40

Med rezidenco ruskega umetnika Olega Kulika v Mariboru bo v ponedeljek, 22. 7. 2019 izvedena delavnica / performans v prostorih KIBLA Portala, kjer bo postavljena tudi razstava del z naslovom Zlato Runo (Golden Fleece) – odprtje 9. 8. 2019 ob 19. uri.

Delavnica / performans je zasnovana kot celodnevno dogajanje in je koncipirana kot ustvarjalno druženje z umetnikom. Udeleženci bodo izdelovali konkretno participatorno skulpturo, ki bo premierno predstavljena na otvoritvi Kulikove pregledne razstave, v petek 9. 8. 2019.

Delavnica bo potekala v dveh delih:

10:00–13:30 delavnica z organizirano skupino udeležencev

17:00–21:00 delavnica za javnost

Delavnica je odprta in namenjena vsem!

Prijava ni potrebna.

Osebna mitologija umetnika, njegov edinstven »magični historicizem« kaže nov obrat v spirali Kulikove biografije – to je projekt materializiranja akcij in performansov v »živi sliki« z očmi in »živi skulpturi«, kolektivnem in ultimativno telesnem.

Produkcija: X-OP in KID KIBLA

Razstava in rezidenca sta del projekta Risk Change / Tvegaj spremembo (2016–2020), ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
KID KIBLA sofinancirata Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor


Oleg Kulik: Golden Fleece
workshop / performance
Monday, 22 July 2019, 10 a. m.–1 p. m. and 5 p. m.–9 p. m.
KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia

As part of Oleg Kulik’s residency stay in Maribor, a workshop and performance is organized on Monday, 22 July 2019 at the exhibition venue of KIBLA Portal. The upcoming exhibition Golden Fleece by the Russian artist will be held at the same location, with the opening ceremony starting at 7 p. m. on Friday, 9 August 2019.

The workshop / performance is conceived as a creative session with the artist and is scheduled for the entire day. The participants are going to construct a hands-on participatory sculpture that is going to be presented for the first time at the opening ceremony of Kulik’s retrospective on Friday, 9 August 2019.

The workshop is divided into two parts:

10 a. m.–1 p. m. workshop with an organized group of participants

17:00–21:00 workshop open to the public

The workshop is open and intended for all!

No sign up required.

The personal mythology of the artist, his unique “magic historicism”, manifests a new turn in the spiral of Kulik’s biography – a project of materializing actions and performances in “living paintings” with eyes and “living sculptures”, collective and ultimately corporeal.

——————-

MEDIA CONTACT
For any questions, additional information, appointment of interviews or journalist visits, please contact Živa Kleindienst

ziva.kleindienst@x-op.eu
+386 40 852 018

———————

Production: X-OP and ACE KIBLA

The exhibition and residency are part of the project Risk Change (2016–2020), co-financed by the Creative Europe program of the European Union.
ACE KIBLA is co-financed by the Municipality of Maribor and the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.

KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia