Stencyl – Game Development

KIBLA PORTAL, 11.11.2016
Participants: 8

KID KIBLA in Društvo razvijalcev iger Slovenije, krajše Games Slovenia organizirata za ustvarjalce po duši, umetnike in pripovedovalce, spoznavanje z medijem računalniške igre v obliki delavničarskih ponedeljkov. Drugo srečanje je bilo 11. novembra 2016 v prostorih KIBLA PORTAL, Valvasorjeva ulica 40 v Mariboru.